קטלוג הפרסומים של ראמ״ה

הערכת תכנית חאלום – חינוך אישי לצמיחה ומנהיגות

חאלו"ם (חינוך אישי לצמיחה ומנהיגות) הוא תפיסה חינוכית, שרואה חשיבות רבה בהעמקת השיח המשמעותי בין מורה לתלמיד ובין כל באי בית הספר. התכנית מופעלת בחטיבות ביניים (בשכבות גיל ז'-ח'), שהצטרפו לרפורמת "אופק חדש" עד תשע"ב (כולל) ואשר מנהליהן ביקשו להטמיע אותו.

"חאלו"ם" מיושם בבתי הספר באמצעות ליווי של כל תלמיד על-ידי מחנך (הנקרא "חינוכאי"), המופקד על 20-15 תלמידים, תוך הקצאת זמן ומקום למפגשים קבוצתיים (שעתיים שבועיות לכל קבוצה) ולמפגשים אישיים-פרטניים (שעתיים מתוך סך השעות הפרטניות).

לעיון בדוח