קטלוג הפרסומים של ראמ״ה

הערכת תכנית תיכון אקדמי מקוון

התוכנית "תיכון אקדמי מקוון" הינה תכנית משותפת של המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך ושל המרכז לחדשנות באוניברסיטת תל אביב. התוכנית נועדה לאפשר לתלמידי התיכון להתנסות בתהליכי הוראה-למידה אקדמיים, להכיר את האקדמיה מקרוב ולצבור נקודות זכות לקראת לימודים אקדמיים עתידיים, לרבות אפשרות קבלה ללימודים ללא צורך בפסיכומטרי.

במסגרת התוכנית, תלמידי החטיבות העליונות (כיתות י'-י"ב) לומדים קורס אקדמי המועבר בדרך של למידה דיגיטלית ולמידה פנים מול פנים, באמצעות הרצאות מצולמות ובהנחיית מורי בית הספר. תחומי הדעת בקורסים המוצעים בתוכנית הם היסטוריה, ביולוגיה, כלכלה ופיזיקה. המזכירות הפדגוגית של משרד החינוך פנתה לראמ"ה בבקשה ללוות את התוכנית באמצעות מחקר הערכה. לאור העובדה שמדובר בשלבים ראשוניים של הטמעת התוכנית, בשלב זה מחקר ההערכה התמקד בראיונות טלפוניים עם מורים שהשתתפו בפיתוח מקצועי מטעם התוכנית. כמו כן התבצע איסוף מידע איכותני בהיקף מצומצם: ראיונות עומק עם מורים וקבוצות מיקוד עם תלמידים שכבר החלו ללמוד בתוכנית.

לעיון בדוח