קטלוג הפרסומים של ראמ״ה

הערכת התכנית המערכתית 'למידה משמעותית': תשע"ד-תשע"ז

החל משנה"ל תשע"ה מיושמת במערכת החינוך בישראל התכנית הלאומית "למידה משמעותית". מדובר במהלך נרחב שמטרתו לקדם למידה משמעותית בכלל מוסדות החינוך. התכנית נועדה לשנות מן היסוד את שיטות ודרכי ההוראה והלמידה בבתי הספר וליצור חוויית למידה שהיא בעלת ערך ללומד ולחברה, רלוונטית לעולמו של הלומד ומעוררת את מעורבותו האקטיבית בתהליך הלמידה.

ראמ"ה החלה ללוות את התכנית במחקר הערכה בשנה"ל תשע"ד לפני שהתכנית החלה להיות מיושמת בפועל כדי לנסות ולאמוד את תמונת המצב לפני כניסתה של התכנית ואת השינויים המתחוללים בעקבות הפעלתה ואיסוף הנתונים נמשך עד לשנה"ל תשע"ז. הדו"ח עוסק בשורה של נושאים מרכזיים הקשורים כולם ללמידה המשמעותית: תנאים שנועדו לאפשר למידה משמעותית בבתי הספר, מדדים מרכזיים של למידה משמעותית (מכוונות עצמית בלמידה, תפיסות של רלוונטיות וערך ועוד), תהליכי הוראה ולמידה בכיתות, עמדות כלפי השינויים במתכונת ההיבחנות ועוד.

לעיון בדוח