קטלוג הפרסומים של ראמ״ה

תמונת מצב: לימודי המתמטיקה בישראל

מערכת החינוך בישראל שמה כיעד מרכזי את קידום לימודי המתמטיקה וחיזוק המצוינות המדעית, בדגש על מתן שוויון הזדמנויות לכלל התלמידים וצמצום פערים בין קבוצות באוכלוסייה. מטרתו של דוח זה היא לאפשר התבוננות רחבה ככל האפשר על מצב לימודי המתמטיקה בישראל ממספר רב של מקורות מידע, הכוללים הן מידע על הישגי התלמידים והן מידע על עמדותיהם והמוטיבציות שלהם כלפי מקצוע המתמטיקה.

דוח זה, המתעדכן מעת לעת, מאגד ממצאים ממקורות נתונים אשר מקיפים את כל שלבי החינוך (יסודי, חטיבת ביניים וחטיבה עליונה) וכוללים את מבחני המיצ"ב (כיתות ה' ו-ח'), מבחן טימס (כיתה ח'), מבחן פיזה (בני 15) ומבחני הבגרות (כיתה י"ב). בחינה רחבה כזו של ממצאים ממחקרים שונים הנערכים בקבוצות גיל שונות מבליטה את ההבדלים הנובעים מהשונות שבין המחקרים, אך גם מאפשרת הבנה שלמה יותר של מצב לימודי המתמטיקה בישראל. דוח מספר 2 כולל ממצאים חדשים ממבחני מיצ"ב תשע"ו, טימס 2015, פיזה 2015 ובגרות תשע"ה.

לעיון בדוח