קטלוג הפרסומים של ראמ״ה

פעילויות הפנאי של בני נוער בישראל

בעשורים האחרונים הולכת וגדלה ההכרה בפעילויות הפנאי ככלי לקידום ולפיתוח הפרט. עבור ילדים ובני נוער פעילויות הפנאי מזמנות אפשרויות רבות ומגוונות לפיתוח כישורים שונים, ליצירת קשרים חברתיים, למימוש עצמי, לקידום ההתפתחות האישית וכן למניעת התנהגויות סיכון.

בסקירה מחקרית זו נסקרת תרבות הפנאי של תלמידים ובני נוער בישראל, כפי שהיא עולה מתשובות כלל התלמידים לשאלוני האקלים במיצ"ב תשע"ז. בשאלונים שהועברו לתלמידים הם נשאלו לגבי אופן השתתפותם בפעילויות שונות: חוג אומנויות, חוג או אימון ספורט, חוג העשרה, תנועות נוער ותכנית מנהיגות.

לעיון בדוח