קטלוג הפרסומים של ראמ״ה

אקלים וסביבה פדגוגית בגני ילדים: סקר גננות והורים – תשע"ו

לחינוך איכותי בגיל הרך חשיבות מכרעת לעתידו של הילד ולהתפתחותו הרגשית, הלימודית והחברתית. תחום זה מקבל בשנים האחרונות תשומת לב מיוחדת, הן בקרב חוקרי חינוך והן בקרב קובעי מדיניות חינוך. מדינות רבות, ובהן ישראל, פועלות לשיפור החינוך בגיל הרך. מחקרים רבים מצביעים על כך שחינוך איכותי בגני הילדים מתאפיין באקלים חינוכי ופדגוגי מיטבי, נוסף על יחסים חיוביים בין כל באי הגן – הצוות החינוכי, הילדים והוריהם. מכאן, שקיימת חשיבות רבה בקבלת מידע מקיף על האקלים החינוכי בגני הילדים בישראל ועל הצרכים הפדגוגיים הן של הגננות והן של הורי הילדים.

בשנת הלימודים תשע"ו הרחיבה ראמ"ה את המדידה ובחנה, נוסף על בתי הספר, גם את גני הילדים. דוחות אלו נועדו לספק תמונת מצב מייצגת ובת השוואה בנוגע להיבטים שונים של האקלים החברתי והתהליכים הפדגוגיים בגנים, כפי שהם נתפסים בעיני מדגם ארצי מייצג של גננות ושל הורים לילדים בגנים לגילאי בני 3 עד 6 שנים בחינוך הרשמי. תמונת מצב זו תסייע בקבלת החלטות במערכת החינוך לצורך שיפורה המתמיד. סקרים אלו יועברו אחת למספר שנים לצורך מעקב אחר מגמות שינוי לאורך שנים. הסקרים הועברו בחודשים יוני- אוגוסט 2016 באמצעות הטלפון. ראיונות ההורים התקיימו באחת משש שפות (עברית, ערבית, רוסית, אמהרית, צרפתית ואנגלית), על פי בחירת המרואיין. ראיונות הגננות התקיימו בעברית או בערבית.

לעיון בדוח