קטלוג הפרסומים של ראמ״ה

הערכת תוכנית חפציב"ה: חינוך יהודי במדינות בריה"מ לשעבר

תוכנית חפציב"ה פועלת מאז ראשית שנות ה-90' במדינות בריה"מ לשעבר ומבקשת להנחיל בקרב התלמידים זיקה לשפה העברית, להיסטוריה היהודית ולמדינת ישראל. בשנה"ל תשע"ט ביצעה ראמ"ה מהלך מחקרי אשר התבסס על סקרים אינטרנטיים מקיפים בקרב תלמידים, מורים ומנהלים.

הדוח המתבסס על שאלונים אלו ומציע היכרות ראשונה עם סוגיות כגון: הוראה ולמידה במסגרת התוכנית; פיתוח מקצועי בקרב המורים; השתתפות התלמידים בפרויקטים ובתוכניות השונים; תפיסות בדבר זהות, זיקה להיסטוריה היהודית ולמדינת ישראל; תפיסות בדבר התרומה של התוכנית לבתיה"ס לצד האתגרים שהיא מעמידה. בנוסף, הקורא יוכל למצוא בדוח סקירת ספרות נרחבת של חינוך יהודי במדינות בריה"מ לשעבר בתוך ההקשר ההיסטורי-פוליטי המורכב שבו בתיה"ס פועלים.

לעיון בדוח