קטלוג הפרסומים של ראמ״ה

הערכת מיזם הל"ל (הערכה לשם למידה) – תשע"ו

מיזם הל"ל פועל במערכת החינוך משנת תשע"ה בהובלת "קדימה מדע" ובשיתוף קרן טראמפ ומשרד החינוך. המיזם מבוסס על תפיסה של "הערכה לשם למידה" ומטרתו העיקרית היא לקדם את הלמידה של התלמידים בכיתות באמצעות חקירה מתמדת של הלמידה על ידי המורים.

המיזם מיועד לחטיבות ביניים (כיתות ח' ו-ט') והופעל בשני תחומי דעת: מתמטיקה ומדעים. בסוף תשע"ו שמונה בתי ספר פעלו במסגרת המיזם. ראמ"ה ליוותה את המיזם בהערכה במהלך שנה"ל תשע"ו. ההערכה הייתה איכותנית במהותה והיא כללה ראיונות עומק עם מורים ומנהלים, תצפיות במפגשי צוות, תצפיות בשיעורים וניתוח תכנים אשר עלו בפורומים האינטרנטיים של המיזם.

לעיון בדוח