קטלוג הפרסומים של ראמ״ה

הישגי תלמידים יוצאי אתיופיה בראי מבחני המיצ"ב – תשע"ט

מידי שנה מפרסמת ראמ"ה דוח המספק תמונה רב-שנתית עשירה ומגוונת על הישגי תלמידים יוצאי אתיופיה ועמדותיהם בראי מבחני המיצ"ב. הדוח מאפשר ללמוד על שינויים בפערי הישגים (התרחבות או הצטמצמות) בין תלמידים יוצאי אתיופיה לבין שאר התלמידים בבתי-ספר דוברי עברית, וכן בקרב פלחי אוכלוסייה (בנים ובנות, בתי ספר בפיקוח ממלכתי ואלו בפיקוח הממ"ד, עולים ובני עולים ועוד).

הדוח מאפשר מיקוד בקבוצות אוכלוסייה שונות, כגון מבט משווה בין בנים ובין בנות, בין תלמידים בבתי-ספר בפיקוח הממלכתי ואלו בפיקוח הממלכתי-דתי, וכן בין תלמידים עולים מאתיופיה ואלו בני העולים. המידע העולה מן הדוח עשוי לשמש לקביעת מדיניות ועיצוב תכניות התערבות לשיפור הישגיהם ועמדותיהם של תלמידים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך.

לעיון בדוח