קטלוג הפרסומים של ראמ״ה

קהילות לומדות למורי האנגלית – תשע"ח

בשנת תשע"ז יזם משרד החינוך את התוכנית הלאומית לחיזוק האנגלית. לצורך קידום הפיתוח המקצועי של המורים לאנגלית, הוקמו קהילות לומדות של מורים לאנגלית מכלל רחבי הארץ. ראמ"ה התבקשה לקיים הערכה מעצבת לתוכנית זו שנועדה ליצירת קהילות לומדות של מורים, המקדמות את הוראת השפה הדבורה. מטרת המחקר היא לסייע למובילי התוכנית בהטמעתה המוצלחת, תוך זיהוי גורמים המקדמים את השגת המטרתה הנ"ל וגורמים הבולמים את השגתה.

בשנה"ל תשע"ז מחקר ההערכה היה מחקר איכותני המבוסס על 45 ראיונות עומק חצי-מובנים עם מורות ומורים שנטלו חלק בקהילות הלומדות, מ-32 קבוצות שונות בסך הכול. בשנה"ל תשע"ח מחקר ההערכה היה מחקר כמותי המבוסס על מסגרת ההערכה בה נערכו בין החודשים יוני לאוגוסט 2018 ראיונות טלפוניים למורים שהשתתפו בקהילות הלומדות בשנת תשע"ח, וכן בקרב המורים שהשתתפו גם בשנת תשע"ז וגם בשנת תשע"ח.

לעיון בדוח