קטלוג הפרסומים של ראמ״ה

דוח מחשבים ותלמידים: נתונים ממחקר פיזה 2015

במסגרת מחקר פיזה מוערכת האוריינות של תלמידים בשלושה תחומים: קריאה, מתמטיקה ומדעים. המחקר מתקיים במחזוריות של אחת לשלוש שנים ובו מועברים לצד מבחני האוריינות גם שאלוני רקע, עמדות ותפיסות של תלמידים בנוגע לנושאים העומדים במרכז המחקר . בכל מחזור, קיימת אפשרות למדינות המשתתפות, להשתתף גם בשאלון העוסק באמצעי התקשוב של התלמידים (שאלון ICT).

במחזור 2015 של מחקר פיזה, 31 מדינות מה-OECD וביניהן ישראל, יחד עם 16 מדינות וישויות כלכליות שותפות, בחרו לתת לתלמידים לענות גם על השאלון העוסק באמצעי תקשוב. משאלות אלה אפשר ללמוד על הנושאים האלה: זמינות ושימוש באמצעי תקשוב (בבית ובבית הספר), גיל תחילת השימוש במחשב ובאינטרנט, אופן ומטרות השימוש באמצעי תקשוב, משך השימוש היומי באינטרנט, עמדות ותפיסות בנוגע לאמצעי תקשוב.

לעיון בדוח