קטלוג הפרסומים של ראמ״ה

דוח מחשבים ותלמידים: נתונים ממחקר פיזה 2015

במסגרת מחקר פיזה מוערכת האוריינות של תלמידים בשלושה תחומים: קריאה, מתמטיקה ומדעים. המחקר מתקיים במחזוריות של אחת לשלוש שנים ובו מועברים לצד מבחני האוריינות גם שאלוני רקע, עמדות ותפיסות של תלמידים בנוגע לנושאים העומדים במרכז המחקר . בכל מחזור, קיימת אפשרות למדינות המשתתפות, להשתתף גם בשאלון העוסק באמצעי התקשוב של התלמידים (שאלון ICT).

במחזור 2015 של מחקר פיזה, 31 מדינות מה-OECD וביניהן ישראל, יחד עם 16 מדינות וישויות כלכליות שותפות, בחרו לתת לתלמידים לענות גם על השאלון העוסק באמצעי תקשוב. משאלות אלה אפשר ללמוד על הנושאים האלה: זמינות ושימוש באמצעי תקשוב (בבית ובבית הספר), גיל תחילת השימוש במחשב ובאינטרנט, אופן ומטרות השימוש באמצעי תקשוב, משך השימוש היומי באינטרנט, עמדות ותפיסות בנוגע לאמצעי תקשוב.

לעיון בדוח

ראמ״ה הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

שתפו

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp

ראמ״ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

שתפו:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp