קטלוג הפרסומים של ראמ״ה

הערכת תכנית אמירים – תשע"ה

משרד החינוך, בהובלת האגף למחוננים ולמצטיינים, מפעיל תכנית ארצית לטיפוח תלמידים מצטיינים ולקידום תרבות של מצוינות בבתי הספר: תכנית "אמירים". במסגרת התכנית, מתאפשר לכל בית ספר לבנות קורסים בנושאים שאינם כלולים בתכנית הלימודים הפורמאלית ובהתאם לתפישות החינוכיות שלו, למשאבים שהתכנית מעניקה ובהתאם לנטיות של הצוות, ולקדם תרבות כללית של מצוינות בית ספרית. הקורסים נבנים על פי עקרונות ומתווה המחייבים את כל בתי הספר. התכנית פועלת בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים (בעיר באר שבע התכנית פועלת גם בחטיבה הצעירה). התכנית הינה תלת-שנתית: ראשיתה בחשיפה ובלמידת מיומנויות חשיבה וחקר, והמשכה מבוסס על העמקה, חקר, הכנת תוצר על פי קריטריונים מוגדרים והצגתו.

ראמ"ה התבקשה ע"י האגף למחוננים ומצטיינים ללוות את התכנית בהערכה. מטרות ההערכה: הפקת תובנות ולקחים אשר ישמשו את מפעילי התכנית בעתיד; לספק מידע על הדרך שבה מופעלת התכנית, על אתגרים המתלווים להפעלתה, על דרך ההתמודדות עמם, על מה שחשוב להמשיך ולחזק ועל מה לשנות ולשפר בעקבות האתגרים ועוד; לבחון באיזו מידה התכנית מהווה מענה עבור התלמידים המצטיינים, ומהי תרומתה למורים המלמדים בתכנית ולבית הספר בכלל

לעיון בדוח

ראמ״ה הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

שתפו

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp

ראמ״ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

שתפו:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp