קטלוג הפרסומים של ראמ״ה

הערכת התכנית 'אקדמיה בתיכון' – תשע"ה

תכנית 'אקדמיה בתיכון' פועלת במערכת החינוך בישראל החל משנה"ל תשע"ג. תכנית זו מופעלת בהובלת האגף למחוננים ולמצטיינים והיא מיועדת לתלמידים מצטיינים בחטיבות העליונות, שהם בעלי רצון ויכולת ללמוד גם במסגרת של מוסד אקדמי במהלך לימודיהם בחטיבה העליונה. מטרות התכנית הן לגוון את מסלולי הלמידה האפשריים, להנגיש את ההשכלה הגבוהה, לטפח הון אנושי ולחזק את החינוך הציבורי. התכנית מיועדת לתלמידים בעלי יכולות גבוהות במיוחד, ובמהלך שנות פעילותה, במהלך שנת תשע"ה בוצעה ע"י ראמ"ה הערכה של התכנית. ההערכה שילבה כלים איכותניים וכמותיים.

בוצעה הערכת עומק איכותנית בשנים-עשר בתי ספר, שבמסגרתה רואיינו מנהלים, רכזים של התכנית ותלמידים הלומדים בה. נוסף על כך, נערכו ראיונות טלפוניים עם 19 בוגרי תיכון אשר השתתפו בתכנית בשנתיים הראשונות לפעילותה, ורואיינו מדריכות התכנית מטעם האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים. כמו כן בוצעה הערכה כמותית שבמסגרתה נערך סקר בקרב 390 תלמידי תיכון, תלמידים הלומדים בתכנית ותלמידים אשר פרשו מהתכנית. דוח ההערכה שלפניכם עשוי לעניין גורמים המבקשים לקדם מתן מענה לתלמידים מצטיינים בחטיבות העליונות, את הגורמים האמונים על הנושא במשרד החינוך ואת הציבור הרחב.

לעיון בדוח

ראמ״ה הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

שתפו

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp

ראמ״ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

שתפו:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp