קטלוג הפרסומים של ראמ״ה

הערכת תהליך ההשתלבות של בוגרי תכניות הסבת אקדמאים להוראה במערכת החינוך

מחקר ההערכה בחן את תהליך ההשתלבות של בוגרי תוכניות ההסבה במערכת החינוך ככלל ובבתי הספר בפרט, זאת במטרה לשפר את תהליכי הקליטה וההשתלבות שלהם במערכת החינוך. התוכנית להסבת אקדמאים מאפשרת לכל אקדמאי המעוניין לעבור הכשרה מואצת באחת מהמכללות להוראה שבהן קיימת תכנית ההכשרה לאקדמאים, או לחילופין באחת מהאוניברסיטאות, להיות מורה מוסמך בעל תעודת הוראה. חלק מהתוכניות מכוונות להעניק לבוגר תואר שני, ואחרות מסתפקות בתעודת הוראה בלבד.

מחקר ההערכה עסק במאפיינים דמוגרפיים של בוגרי תוכניות ההסבה, תהליך ההסבה וההשתלבות בהוראה בבתי הספר ופעילות הבוגרים בבתי הספר כיום. כמו כן, עסק המחקר בתפיסות לגבי המורים המוסבים בבתי הספר מצד כלל הגורמים המעורבים בקליטתם (מנהלים, צוותי המורים בבתי הספר), וכן בתפיסות המורים המוסבים עצמם את בתי הספר, עבודת ההוראה ומערכת החינוך. במסגרת ההערכה נעשה שילוב של כלי הערכה איכותניים וכמותיים.

לעיון בדוח