שנת פרסום: 2015

הערכת התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21

התכנית הלאומית – התאמת מערכת החינוך למאה ה-21' הינה תכנית מערכתית בהובלת מינהל וטכנולוגיה, אשר מטרותיה העיקריות, כפי שהוגדרו ע"י מוביליה: שיפור מיומנויות המורים ; התאמת ההוראה לשונוּת בין התלמידים ; מתן משוב בזמן אמת ; רצף למידה בכיתה ובבית והידוק הקשר בין הבית לבין בית הספר ואדמיניסטרציה הנשענת על טכנולוגיית המידע. המהלכים העיקריים שנעשו ע"י מובילי התכנית כדי להשיג את המטרות הנ"ל: התאמת תכניות הלימודים ; תכנים דיגיטליים ; פיתוח מקצועי של עובדי ההוראה ; תשתיות ותחזוקה ובקרה והערכה.

קיראו עוד»

הערכת התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21

התכנית הלאומית – התאמת מערכת החינוך למאה ה-21' הינה תכנית מערכתית בהובלת מינהל וטכנולוגיה, אשר מטרותיה העיקריות, כפי שהוגדרו ע"י מוביליה: שיפור מיומנויות המורים ; התאמת ההוראה לשונוּת בין התלמידים ; מתן משוב בזמן אמת ; רצף למידה בכיתה ובבית והידוק הקשר בין הבית לבין בית הספר ואדמיניסטרציה הנשענת על טכנולוגיית המידע. המהלכים העיקריים שנעשו ע"י מובילי התכנית כדי להשיג את המטרות הנ"ל: התאמת תכניות הלימודים ; תכנים דיגיטליים ; פיתוח מקצועי של עובדי ההוראה ; תשתיות ותחזוקה ובקרה והערכה.

קיראו עוד»