משימת הערכה א | למורים

מכירים את מאפייני הפרזנטציות

צופים בפרזנטציות ומנתחים אותן

במשימה זו התלמידים יצפו בפרזנטציות של מציגים בעלי ניסיון וילמדו בעזרתן על המאפיינים של פרזנטציות טובות. לאחר מכן המורים יעריכו את יכולתם של התלמידים לזהות את המאפיינים הללו. הידע שהתלמידים ירכשו במשימה זו ישמש אותם במשימה הבאה (משימה ב) כאשר יצטרכו להכין פרזנטציות בעצמם.

קראו עוד

הכירו את חמשת השלבים של המשימה:

דיון פותח

מטרת השלב

הדיון הפותח מאפשר לגבש עם התלמידים הגדרה ראשונית של המושג "פרזנטציה" ולעורר חשיבה בנוגע למאפיינים של פרזנטציה טובה. כמו כן, מטרתו להציג לתלמידים את המשימה כולה כדי שידעו מה מצופה מהם בשלבים הבאים. הצגת המשימה כולה לתלמידים כבר בשלב זה יכולה לתרום למוטיבציה שלהם ולמכוונות ללמידה ולהערכה, וכן להפיג חששות.
מדריך למורה שלב 1
צפייה בפרזנטציה לדוגמה וניתוחה

מטרת השלב

באמצעות צפייה בפרזנטציה של מציג/ה בעל/ת ניסיון אפשר לחשוף את התלמידים למאפיינים של פרזנטציות טובות. בשלב זה יצפו התלמידים בפרזנטציה כזו, ולאחר מכן ינתחו אותה בעזרת שאלות מנחות במסגרת דיון כיתתי. הדיון יכלול הסתכלות על הפרזנטציה ממבט־על ("zoom out") ואחריו ניתוח מפורט יותר ("zoom in") לפי מאפיינים של תוכן ומבנה ושל אופן ההצגה.
מדריך למורה שלב 2
צפייה בפרזנטציות נוספות לדוגמה וניתוחן

מטרת השלב

בשלב זה התלמידים ימשיכו לצפות יחד איתכם בפרזנטציות לדוגמה ולנתח אותן על פי המודל שהוצג בשלב 2. באופן הזה יתאפשר לתלמידים להעמיק את הידע שלהם במאפיינים של פרזנטציות טובות ולהבין מה הופך פרזנטציה למוצלחת; ככל שהם יתנסו יותר בצפייה ובניתוח של פרזנטציות, כך הם יבינו טוב יותר את המאפיינים השונים ויוכלו לזהות אותם בפרזנטציות חדשות.
מדריך למורה שלב 3
משימת הערכה לתלמידים: ניתוח עצמאי של פרזנטציה

מטרת השלב

מטרת שלב זה היא לבדוק אם התלמידים הבינו מה מאפיין פרזנטציות טובות, ולהעריך באיזו מידה הם מצליחים לזהות את המאפיינים האלה בעת צפייה עצמאית בפרזנטציה. ההערכה תיעשה באמצעות מחוון, שבעזרתו תשקפו לתלמידים אילו מאפיינים של פרזנטציה טובה הם מזהים היטב והיכן עוד נדרש תהליך של הוראה ולמידה.
מדריך למורה שלב 4

מחוון הערכה ומשוב

דיון מסכם

מטרת השלב

המשימה מסתיימת בדיון כיתתי, שמטרתו לסכם את המשימה, להציג דעות מגוונות של תלמידים בניתוח המאפיינים ולהרחיב את נקודת המבט האישית. תלמידים שהתקשו בניתוח העצמאי יוכלו להיעזר בדיון כדי לשפר את הבנתם בנוגע למאפייני הפרזנטציות ולאופן שבו מאפיינים אלה באו לידי ביטוי בפרזנטציה שניתחו.
מדריך למורה שלב 5