ראמ״ה הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

שתפו:

שינוי התעודה בעקבות משבר הקורונה