ראמ״ה הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

שתפו:

גם מרחוק מעריכים מקרוב- הערכת תהליך הלמידה מרחוק