הערכה פנימית בשנה"ל תשפ"ג

כלי מיפוי וכלי הערכה לתחילת השנה ולמהלכה

ראמ"ה מעמידה לרשות בתי הספר והמורים מגוון כלים להערכה פנימית לשם קידום הידע והמיומנויות של התלמידים וצמצום פערים לימודיים. שילוב של הערכה בהוראה יסייע לכם ביצירת מענים אישיים, קבוצתיים וכיתתיים שיקדמו את הלמידה.

בדף זה תוכלו למצוא קישורים לכלי הערכה לשימוש בתי הספר לתחילת שנת הלימודים ולמהלכה.

לרשותכם מגוון כלים להערכה פנימית מעצבת למיפוי הידע והמיומנויות של התלמידים:

דוברי עברית

ממלכתי וממ״ד

דוברי עברית

חינוך חרדי

דוברי ערבית

 

כיצד הערכה פנימית תסייע לבתי הספר?

שימוש בכלי ההערכה המוצעים יאפשר לכם לייצר מענים אישיים, קבוצתיים או כיתתיים התואמים את התקדמותם של התלמידים. ניתוח תשובות התלמידים יאפשר לכם לדייק את תכנון ההוראה לשם שיפור הלמידה וצמצום פערים לימודיים. בתי הספר מוזמנים לבחור את הכלים המתאימים להם מתוך מגוון כלי ההערכה, כהשלמה לכלים נוספים המשמשים את בתי הספר. במהלך שנת הלימודים תשפ"ב, ראמ"ה תמשיך ותרחיב את מגוון כלי ההערכה הפנימיים.

על מנת לעודד תלמידים להתקדם ולשפר את למידתם, חשוב להתמקד במתן משוב אישי ומפורט "בגובה העיניים", המבהיר לתלמידים היכן הם נמצאים ביחס ליעדי הלמידה, במה הם מצליחים ומה עליהם לעשות כדי להתקדם. מומלץ להימנע ממתן ציון מספרי ואף לשקול לאפשר לתלמידים לתקן את תשובותיהם ולהגישן מחדש. מומלץ שצוות בית-ספרי, בהובלת רכז הערכה בית-ספרי, יקיים שיח מתמשך על תכנון, ביצוע והפקת תועלת מנתוני ההערכה לקבלת תמונת מצב פנימית ברמת התלמידים וברמה הבית-ספרית.

להלן תוכלו למצוא מידע נוסף על עקרונות והמלצות בנושא הערכה פנימית מיטיבה. בנוסף תוכלו למצוא קישור לקטלוג המנגיש את מגוון הכלים המוצעים על ידי ראמ"ה לצורך הערכה פנימית: מבחנים, יחידות מבחן, משימות ביצוע ומבדקים להערכה מעצבת. החיפוש בקטלוג מאפשר לאתר כלים לפי שכבת כיתה ותחום דעת. בקטלוג ניתן למצוא הסבר אודות אופן השימוש בכלים להערכה פנימית, המלצות לבחירת הכלים והמלצות להעברה בכיתה.

ראמ״ה הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

דוברי עברית - ממלכתי וממ״ד

יסודי

תחילת השנה

לרשותכם כלים למיפוי הידע והמיומנויות של תלמידי כיתות ג-ו לצורך תכנון הוראה מיטבי ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

מהלך השנה

לרשותכם מגוון כלים שיסייעו לכם בתהליכי ההערכה במהלך שנת הלימודים.

לחומרים נוספים, ראו באתר חינוך לשוני – עברית

תחילת השנה

לרשותכם כלים למיפוי הידע והמיומנויות של תלמידי כיתות ג-ו לצורך תכנון הוראה מיטבי ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

מהלך השנה

לרשותכם מגוון כלים שיסייעו לכם בתהליכי ההערכה במהלך שנת הלימודים.

תחילת השנה

לרשותכם כלים למיפוי הידע והמיומנויות של תלמידי כיתות ה-ו לצורך תכנון הוראה מיטבי ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

בנוסף, לרשותכם מבדק ABLE לראשית כיתה ה. המבדק מוצע בפורמט דיגיטלי במערכת מודל של משרד החינוך. לפרטים, אנא פנו למדריכות האנגלית.

מהלך השנה

לרשותכם מגוון כלים שיסייעו לכם בתהליכי ההערכה במהלך שנת הלימודים.

מומלץ לערוך בתחילת כל נושא לימוד מיפוי לאיתור הידע והמיומנויות של תלמידים, שיהווה את הבסיס לבנייה של תוכנית התערבות לגישור על פערים ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

מהלך השנה

לרשותכם מגוון כלים שיסייעו לכם בתהליכי ההערכה במהלך שנת הלימודים.

יחידות ההערכה זמינות גם באופן דיגיטלי באמצעות מערכת מודל של משרד החינוך. לפרטים, אנא פנו למדריכות.


לחומרי הערכה נוספים, ראו גם באתר מט"ר של מרכז המורים הארצי למדע וטכנולוגיה.

לקבלת סיסמא יש ליצור קשר עם מרכז המורים.

חט״ב

תחילת השנה

לרשותכם כלים למיפוי הידע והמיומנויות של תלמידי כיתות ז-ט לצורך תכנון הוראה מיטבי ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

בנוסף, עבור תלמידי כיתה ז בבתי ספר שבתוכנית אל"ה, לרשותכם מבדק עמי"ת שנשלח לבתי הספר בתחילת השנה וזמין גם להעברה ממוחשבת באמצעות מערכת מודל של משרד החינוך. 

מהלך השנה

לרשותכם מגוון כלים שיסייעו לכם בתהליכי ההערכה במהלך שנת הלימודים.

לחומרי הערכה נוספים, ראו באתר המפמ"ר

תחילת השנה

לרשותכם כלים למיפוי הידע והמיומנויות של תלמידי כיתות ח-ט בתחילת שנת הלימודים לצורך תכנון הוראה מיטבי ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

מהלך השנה 

לרשותכם מבחנים שיסייעו לכם בתהליכי ההערכה במהלך שנת הלימודים.

תחילת השנה

לרשותכם כלים למיפוי הידע והמיומנויות של תלמידי כיתות ח-ט לצורך תכנון הוראה מיטבי ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

מהלך השנה

לרשותכם מגוון כלים שיסייעו לכם בתהליכי ההערכה במהלך שנת הלימודים.

מומלץ לערוך בתחילת כל נושא לימוד מיפוי לאיתור הידע והמיומנויות של תלמידים שיהווה את הבסיס לבנייה של תוכנית התערבות לגישור על פערים ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

מהלך השנה

לרשותכם מגוון כלים שיסייעו לכם בתהליכי ההערכה במהלך שנת הלימודים.

יחידות ההערכה זמינות גם באופן דיגיטלי באמצעות מערכת מודל של משרד החינוך. לפרטים, אנא פנו למדריכות.


לחומרי הערכה נוספים, ראו גם באתר מרכז המורים הארצי למו"ט בחט"ב:

דוברי עברית - חינוך חרדי

יסודי

תחילת השנה

לרשותכם כלים למיפוי הידע והמיומנויות של תלמידי כיתות ג-ו לצורך תכנון הוראה מיטבי ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

מהלך השנה

לרשותכם מגוון כלים שיסייעו לכם בתהליכי ההערכה במהלך שנת הלימודים.

תחילת השנה

לרשותכם כלים למיפוי הידע והמיומנויות של תלמידי כיתות ג-ו לצורך תכנון הוראה מיטבי ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

מהלך השנה

לרשותכם מגוון כלים שיסייעו לכם בתהליכי ההערכה במהלך שנת הלימודים.

תחילת השנה

לרשותכם כלים למיפוי הידע והמיומנויות של תלמידי כיתות ה-ו לצורך תכנון הוראה מיטבי ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

בנוסף, לרשותכם מבדק ABLE לראשית כיתה ה. קובצי המבדק יישלחו למורים. לפרטים, אנא פנו למדריכות האנגלית.

מהלך השנה

לרשותכם מגוון כלים שיסייעו לכם בתהליכי ההערכה במהלך שנת הלימודים.

חט״ב

תחילת השנה

לרשותכם כלים למיפוי הידע והמיומנויות של תלמידי כיתות ז-ט לצורך תכנון הוראה מיטבי ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

מהלך השנה

לרשותכם מגוון כלים שיסייעו לכם בתהליכי ההערכה במהלך שנת הלימודים.

תחילת השנה

לרשותכם כלים למיפוי הידע והמיומנויות של תלמידי כיתות ח-ט לצורך תכנון הוראה מיטבי ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

מהלך השנה

לרשותכם מגוון כלים שיסייעו לכם בתהליכי ההערכה במהלך שנת הלימודים.

דוברי ערבית

יסודי

תחילת השנה

לרשותכם כלים למיפוי הידע והמיומנויות של תלמידי כיתות ג-ו לצורך תכנון הוראה מיטבי ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

מהלך השנה

לרשותכם מגוון כלים שיסייעו לכם בתהליכי ההערכה במהלך שנת הלימודים.

תחילת השנה

לרשותכם כלים למיפוי הידע והמיומנויות של תלמידי כיתות ג-ו לצורך תכנון הוראה מיטבי ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

מהלך השנה

לרשותכם מגוון כלים שיסייעו לכם בתהליכי ההערכה במהלך שנת הלימודים.

תחילת השנה

לרשותכם כלים למיפוי הידע והמיומנויות של תלמידי כיתות ה-ו לצורך תכנון הוראה מיטבי ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

בנוסף, לרשותכם מבדק ABLE לראשית כיתה ה. המבדק מוצע בפורמט דיגיטלי במערכת מודל של משרד החינוך. לפרטים, אנא פנו למדריכות האנגלית.

מהלך השנה

לרשותכם מגוון כלים שיסייעו לכם בתהליכי ההערכה במהלך שנת הלימודים.

מומלץ לערוך בתחילת כל נושא לימוד מיפוי לאיתור הידע והמיומנויות של תלמידים, שיהווה את הבסיס לבנייה של תוכנית התערבות לגישור על פערים ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

מהלך השנה

לרשותכם מגוון כלים שיסייעו לכם בתהליכי ההערכה במהלך שנת הלימודים.

יחידות ההערכה זמינות גם באופן דיגיטלי באמצעות מערכת מודל של משרד החינוך. לפרטים, אנא פנו למדריכות.


לחומרי הערכה נוספים, ראו גם באתר מט"ר של מרכז המורים הארצי למדע.

לקבלת סיסמא יש ליצור קשר עם מרכז המורים.

חט״ב

תחילת השנה

לרשותכם כלים למיפוי הידע והמיומנויות של תלמידי כיתות ז-ט לצורך תכנון הוראה מיטבי ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

בנוסף, עבור תלמידי כיתה ז בבתי ספר שבתכנית אל"ה, לרשותכם מבדק עמי"ת שנשלח לבתי הספר בתחילת השנה.  

מהלך השנה

לרשותכם מגוון כלים שיסייעו לכם בתהליכי ההערכה במהלך שנת הלימודים.

תחילת השנה

לרשותכם כלים למיפוי הידע והמיומנויות של תלמידי כיתות ח-ט לצורך תכנון הוראה מיטבי ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

מהלך השנה

לרשותכם מגוון כלים שיסייעו לכם בתהליכי ההערכה במהלך שנת הלימודים.

תחילת השנה 

לרשותכם כלים למיפוי הידע והמיומנויות של תלמידי כיתות ח-ט בתחילת שנת הלימודים לצורך תכנון הוראה מיטבי ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

מהלך השנה

לרשותכם מבחנים שיסייעו לכם בתהליכי ההערכה במהלך שנת הלימודים.

תחילת השנה

מומלץ לערוך בתחילת כל נושא לימוד מיפוי לאיתור הידע והמיומנויות של תלמידים שיהווה את הבסיס לבנייה של תוכנית התערבות לגישור על פערים ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

מהלך השנה

לרשותכם מגוון כלים שיסייעו לכם בתהליכי ההערכה במהלך שנת הלימודים.

יחידות ההערכה זמינות גם באופן דיגיטלי באמצעות מערכת מודל של משרד החינוך. לפרטים, אנא פנו למדריכות.


לחומרי הערכה נוספים, ראו גם באתר מרכז המורים הארצי למו"ט בחט"ב: