800px-Emblem_of_Israel.svg

משרד החינוך

הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

הערכה פנימית בשנה"ל תשפ"ב

כלי מיפוי וכלי הערכה לתחילת השנה ולמהלכה

לאחר שנת לימודים בה הופרה שגרת ההוראה בשל משבר הקורונה, גובר הצורך בשימוש בהערכה פנימית לשם קידום הידע והמיומנויות של התלמידים וצמצום פערים לימודיים. בדף זה תוכלו למצוא קישורים לכלי ההערכה שראמ"ה מנגישה לשימוש בתי הספר לתחילת שנת הלימודים ולמהלכה.

לרשותכם מגוון כלים להערכה פנימית מעצבת למיפוי הידע והמיומנויות של התלמידים:

דוברי עברית

ממלכתי וממ״ד

דוברי עברית

חינוך חרדי

דוברי ערבית

 

כיצד הערכה פנימית תסייע לבתי הספר?

שימוש בכלי ההערכה המוצעים יאפשר לכם לייצר מענים אישיים, קבוצתיים או כיתתיים התואמים את התקדמותם של התלמידים. ניתוח תשובות התלמידים יאפשר לכם לדייק את תכנון ההוראה לשם שיפור הלמידה וצמצום פערים לימודיים. בתי הספר מוזמנים לבחור את הכלים המתאימים להם מתוך מגוון כלי ההערכה, כהשלמה לכלים נוספים המשמשים את בתי הספר. במהלך שנת הלימודים תשפ"ב, ראמ"ה תמשיך ותרחיב את מגוון כלי ההערכה הפנימיים.

על מנת לעודד תלמידים להתקדם ולשפר את למידתם, חשוב להתמקד במתן משוב אישי ומפורט "בגובה העיניים", המבהיר לתלמידים היכן הם נמצאים ביחס ליעדי הלמידה, במה הם מצליחים ומה עליהם לעשות כדי להתקדם. מומלץ להימנע ממתן ציון מספרי ואף לשקול לאפשר לתלמידים לתקן את תשובותיהם ולהגישן מחדש. מומלץ שצוות בית-ספרי, בהובלת רכז הערכה בית-ספרי, יקיים שיח מתמשך על תכנון, ביצוע והפקת תועלת מנתוני ההערכה לקבלת תמונת מצב פנימית ברמת התלמידים וברמה הבית-ספרית.

להלן תוכלו למצוא מידע נוסף על עקרונות והמלצות בנושא הערכה פנימית מיטיבה. בנוסף תוכלו למצוא קישור לקטלוג המנגיש את מגוון הכלים המוצעים על ידי ראמ"ה לצורך הערכה פנימית: מבחנים, יחידות מבחן, משימות ביצוע ומבדקים להערכה מעצבת. החיפוש בקטלוג מאפשר לאתר כלים לפי שכבת כיתה ותחום דעת. בקטלוג ניתן למצוא הסבר אודות אופן השימוש בכלים להערכה פנימית, המלצות לבחירת הכלים והמלצות להעברה בכיתה.

ראמ״ה הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp

דוברי עברית - ממלכתי וממ״ד

יסודי

תחילת השנה

לרשותכם כלים למיפוי הידע והמיומנויות של תלמידי כיתות ג-ו לצורך תכנון הוראה מיטבי ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

מהלך השנה

כיתה א: לרשותכם מבדק קריאה וכתיבה בעברית לכיתה א. המבדקים נשלחים לבתי הספר בתחילת השנה (במהלך חודש אוקטובר). בנוסף, משימות 8-1 הונגשו באופן דיגיטלי והופצו למורות באמצעות מדריכות שפה. לקבלת קישור למשימות במחשב אפשר לפנות לראמ"ה בדוא"ל:  rama@education.gov.il

כיתה ב:  לרשותכם מבדק בעברית לכיתה ב. המבדקים נשלחים לבתי הספר בתחילת השנה (במהלך חודש אוקטובר). הערכה כוללת גם את המבדק בכתיבה לכיתה ב, שמומלץ להשתמש בו במהלך השנה.

כיתה גהמבדק בכתיבה לכיתה ב עשוי להתאים להעברה גם בקרב תלמידי כיתה ג. בנוסף, עבור חלק מהתלמידים שימוש במבדק בעברית לכיתה ב עשוי להתאים גם כן.

כיתות ד-ו: לרשותכם יחידות ההערכה המתמקדות בהבנת הנקרא ובהבעה בכתב. היחידות יכולות לשמש אתכם למיפוי הידע והמיומנויות של התלמידים לצורך תכנון הוראה מיטבי.


כלים נוספים להערכה משולבת בלמידה תוכלו למצוא באתר המפמ"ר.

חדש! בתחילת שנת הלימודים יצא לאור מבדק כתיבה חדש לכיתות ג-ד ברוח המבדק של כיתה ב. פרטים בהמשך.

תחילת השנה

לרשותכם כלים למיפוי הידע והמיומנויות של תלמידי כיתות ג-ו לצורך תכנון הוראה מיטבי ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

מהלך השנה

לרשותכם יחידות הערכה קטנות המיועדות לתלמידים בכיתות ג-ו. היחידות יכולות לשמש אתכם למיפוי הידע והמיומנויות של התלמידים לצורך תכנון הוראה מיטבי.

היחידות מחולקות לשני מקבצים בהתאם לתוכנית הלימודים. המקבץ הראשון נבנה כך שיתאים לבדיקת הידע והמיומנויות של התלמידים בסיום השליש הראשון של השנה, והמקבץ השני נבנה כך שיתאים לסיום השליש השני של השנה. יחידות נוספות יתפרסמו בהמשך השנה.

ייתכן כי תמצאו את המקבצים מתאימים לתלמידים שונים במועדים שונים, בהתאם להתקדמות הלמידה שלהם ושל הכיתה.


חדש! במהלך שנת הלימודים יצא לאור מבדק ממוחשב חדש במתמטיקה, המיועד לתלמידי כיתה ג. פרטים נוספים בהמשך.

 

תחילת השנה

לרשותכם כלים למיפוי הידע והמיומנויות של תלמידי כיתות ה-ו לצורך תכנון הוראה מיטבי ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

בנוסף, לרשותכם מבדק ABLE לראשית כיתה ה. המבדק מוצע בפורמט דיגיטלי במערכת מודל של משרד החינוך. לפרטים, אנא פנו למדריכות האנגלית.

מהלך השנה

לרשותכם יחידות ההערכה המתמקדות בהבנת הנקרא, בהבנת הנשמע ובהבעה בכתב. היחידות יכולות לשמש אתכם למיפוי הידע והמיומנויות של התלמידים לצורך תכנון הוראה מיטבי.

שנת תשפ"ב תוקדש לגישור על פערים במקצוע מדע וטכנולוגיה לצד המשך קידום מטרות ויעדי המקצוע. תוכנית הלימודים הרגילה תהווה את הבסיס לתכנון הלימודים השנתי לכל שכבת גיל.

מומלץ לערוך בתחילת כל נושא לימוד מיפוי לאיתור הידע והמיומנויות של תלמידים, שיהווה את הבסיס לבנייה של תוכנית התערבות לגישור על פערים ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

לרשותכם יחידות הערכה קטנות שיכולות לשמש אתכם למיפוי הידע והמיומנויות של תלמידים בכיתות ג-ו. יחידות ההערכה נחלקות לשני סוגים: מקבצי שאלות המאורגנים לפי נושאי לימוד בהתאם לתוכנית הלימודים, ומשימות הערכה המתאימות להעברה בסוף הוראת נושא לימוד, או במהלך ההוראה.

יחידות ההערכה יהיו זמינות גם באופן דיגיטלי באמצעות מערכת מודל של משרד החינוך. לפרטים, אנא פנו למדריכות.


לחומרי הערכה נוספים, ראו גם באתר מט"ר של מרכז המורים הארצי למדע.

לקבלת סיסמא יש ליצור קשר עם מרכז המורים.

חט״ב

תחילת השנה

לרשותכם כלים למיפוי הידע והמיומנויות של תלמידי כיתות ז-ט לצורך תכנון הוראה מיטבי ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

בנוסף, עבור תלמידי כיתה ז בבתי ספר שבתוכנית אל"ה, לרשותכם מבדק עמי"ת שנשלח לבתי הספר בתחילת השנה וזמין גם להעברה ממוחשבת באמצעות מערכת מוודל של משרד החינוך. 

מהלך השנה

לרשותכם יחידות ההערכה המתמקדות בהבנת הנקרא, ובהבעה בכתב. היחידות יכולות לשמש אתכם למיפוי הידע והמיומנויות של התלמידים לצורך תכנון הוראה מיטבי.

בנוסף, לרשותכם יחידות ההערכה ממוקדות מיומנויות, ובהן מקבצי טקסטים ויחידות הוראה-הערכה הממוקדות במיומנויות ספציפיות, כגון הבנת רעיון מרכזי, הבנת טענה מרכזית, הבנת גורמים לתופעה והשלכותיה, עריכת השוואה, מיזוג מידע ועוד.

יחידות נוספות יתפרסמו בהמשך השנה.


חדש! בתחילת שנת הלימודים יצאו לאור יחידות הערכה חדשות לקידום מיומנויות פרזנטציה וכן מיומנויות הבעה בעל-פה עבור תלמידי חטיבת הביניים. פרטים בהמשך.

 

לרשותכם כלים למיפוי הידע והמיומנויות של תלמידי כיתות ח-ט בתחילת שנת הלימודים לצורך תכנון הוראה מיטבי ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

תחילת השנה

לרשותכם כלים למיפוי הידע והמיומנויות של תלמידי כיתות ח-ט לצורך תכנון הוראה מיטבי ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

מהלך השנה

לרשותכם יחידות ההערכה המתמקדות בהבנת הנקרא, בהבנת הנשמע, ובהבעה בכתב. היחידות יכולות לשמש אתכם למיפוי הידע והמיומנויות של התלמידים לצורך תכנון הוראה מיטבי.

חדש! במהלך שנת הלימודים יצא לאור מבדק ממוחשב חדש באנגלית (ACE-7), המיועד לתלמידי כיתה ז. פרטים בהמשך.

שנת תשפ"ב תוקדש לגישור על פערים במקצוע מדע וטכנולוגיה לצד המשך קידום מטרות ויעדי המקצוע. תוכנית הלימודים הרגילה תהווה את הבסיס לתכנון הלימודים השנתי לכל שכבת גיל.

מומלץ לערוך בתחילת כל נושא לימוד מיפוי לאיתור הידע והמיומנויות של תלמידים שיהווה את הבסיס לבנייה של תוכנית התערבות לגישור על פערים ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

לרשותכם יחידות הערכה קטנות שיכולות לשמש אתכם למיפוי הידע והמיומנויות של התלמידים בכיתות ז-ט.

יחידות ההערכה נחלקות לשני סוגים: מקבצי שאלות המאורגנים לפי נושאי לימוד בהתאם לתוכנית הלימודים, ומשימות הערכה המתאימות להעברה בסוף הוראת נושא הלימוד, או במהלך ההוראה. יחידות ההערכה יהיו זמינות גם באופן דיגיטלי באמצעות מערכת מודל של משרד החינוך. לפרטים, אנא פנו למדריכות.


לחומרי הערכה נוספים, ראו גם באתר מרכז המורים הארצי למו"ט בחט"ב:

 

דוברי עברית - חינוך חרדי

יסודי

תחילת השנה

לרשותכם כלים למיפוי הידע והמיומנויות של תלמידי כיתות ג-ו לצורך תכנון הוראה מיטבי ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

מהלך השנה

כיתה א: לרשותכם מבדק קריאה וכתיבה בעברית לכיתה א. המבדקים נשלחים לבתי הספר בתחילת השנה (במהלך חודש חשוון).

כיתה ב: לרשותכם מבדק בעברית לכיתה ב. המבדקים נשלחים לבתי הספר בתחילת השנה (במהלך חודש חשוון). בנוסף, הערכה כוללת גם את המבדק בכתיבה לכיתה ב, שמומלץ להשתמש בו במהלך השנה.  

כיתה גהמבדק בכתיבה לכיתה ב עשוי להתאים להעברה גם בקרב תלמידי כיתה ג. בנוסף, עבור חלק מהתלמידים שימוש מבדק בעברית לכיתה ב עשוי להתאים גם כן.

כיתות ד-ו: לרשותכם יחידות ההערכה המתמקדות בהבנת הנקרא ובהבעה בכתב. היחידות יכולות לשמש אתכם למיפוי הידע והמיומנויות של התלמידים לצורך תכנון הוראה מיטבי.

כלים נוספים להערכה משולבת בלמידה תוכלו למצוא באתר המפמ"ר.

תחילת השנה

לרשותכם כלים למיפוי הידע והמיומנויות של תלמידי כיתות ג-ו לצורך תכנון הוראה מיטבי ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

מהלך השנה

לרשותכם יחידות הערכה קטנות המיועדות לתלמידים בכיתות ג-ו. היחידות יכולות לשמש אתכם למיפוי הידע והמיומנויות של התלמידים לצורך תכנון הוראה מיטבי.

היחידות מחולקות לשני מקבצים בהתאם לתוכנית הלימודים. המקבץ הראשון נבנה כך שיתאים לבדיקת הידע והמיומנויות של התלמידים בסיום השליש הראשון של השנה, והמקבץ השני נבנה כך שיתאים לסיום השליש השני של השנה. יחידות נוספות יתפרסמו בהמשך השנה.

ייתכן כי תמצאו את המקבצים מתאימים לתלמידים שונים במועדים שונים, בהתאם להתקדמות הלמידה שלהם ושל הכיתה.

תחילת השנה

לרשותכם כלים למיפוי הידע והמיומנויות של תלמידי כיתות ה-ו לצורך תכנון הוראה מיטבי ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

בנוסף, לרשותכם מבדק ABLE לראשית כיתה ה. קובצי המבדק יישלחו למורים. לפרטים, אנא פנו למדריכות האנגלית.

מהלך השנה

לרשותכם יחידות ההערכה המתמקדות בהבנת הנקרא, בהבנת הנשמע ובהבעה בכתב. היחידות יכולות לשמש אתכם למיפוי הידע והמיומנויות של התלמידים לצורך תכנון הוראה מיטבי.

 

חט״ב

תחילת השנה

לרשותכם כלים למיפוי הידע והמיומנויות של תלמידי כיתות ז-ט לצורך תכנון הוראה מיטבי ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

מהלך השנה

לרשותכם יחידות ההערכה המתמקדות בהבנת הנקרא ובהבעה בכתב. היחידות יכולות לשמש אתכם למיפוי הידע והמיומנויות של התלמידים לצורך תכנון הוראה מיטבי.

 

תחילת השנה

לרשותכם כלים למיפוי הידע והמיומנויות של תלמידי כיתות ח-ט לצורך תכנון הוראה מיטבי ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

מהלך השנה

לרשותכם יחידות ההערכה המתמקדות בהבנת הנקרא, בהבנת הנשמע, ובהבעה בכתב. היחידות יכולות לשמש אתכם למיפוי הידע והמיומנויות של התלמידים לצורך תכנון הוראה מיטבי.

דוברי ערבית

יסודי

תחילת השנה

לרשותכם כלים למיפוי הידע והמיומנויות של תלמידי כיתות ג-ו לצורך תכנון הוראה מיטבי ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

מהלך השנה

כיתה א: לרשותכם מבדק קריאה וכתיבה בערבית לכיתה א. המבדקים נשלחים לבתי הספר בתחילת השנה (במהלך חודש אוקטובר). בנוסף משימות 8-1 מונגשות באופן דיגיטלי ומופצות למורות באמצעות מדריכות שפה. לקבלת קישור למשימות במחשב אפשר לפנות לראמ"ה בדוא"ל:  rama@education.gov.il

כיתה ב: לרשותכם מבדק קריאה וכתיבה בערבית לכיתה ב. המבדקים נשלחים לבתי הספר בתחילת השנה (במהלך חודש אוקטובר). חלק מהמשימות מונגשות באופן דיגיטלי ומופצות למורות באמצעות מדריכות שפה.

כיתה גמבדק הקריאה והכתיבה בערבית לכיתה ב עשוי להתאים להעברה גם בקרב תלמידי כיתה ג.

כיתות ד-ו: לרשותכם יחידות ההערכה המתמקדות בהבנת הנקרא ובהבעה בכתב. היחידות יכולות לשמש אתכם למיפוי הידע והמיומנויות של התלמידים לצורך תכנון הוראה מיטבי.


חדש! בתחילת שנת הלימודים יונגש באתר ראמ"ה מבדק כתיבה חדש לכיתות ג-ד.

תחילת השנה

לרשותכם כלים למיפוי הידע והמיומנויות של תלמידי כיתות ג-ו לצורך תכנון הוראה מיטבי ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

מהלך השנה

לרשותכם יחידות הערכה קטנות המיועדות לתלמידים בכיתות ג-ו. היחידות יכולות לשמש אתכם למיפוי הידע והמיומנויות של התלמידים לצורך תכנון הוראה מיטבי.

היחידות מחולקות לשני מקבצים בהתאם לתוכנית הלימודים. המקבץ הראשון נבנה כך שיתאים לבדיקת הידע והמיומנויות של התלמידים בסיום השליש הראשון של השנה, והמקבץ השני נבנה כך שיתאים לסיום השליש השני של השנה. יחידות נוספות יתפרסמו בהמשך השנה.

ייתכן כי תמצאו את המקבצים מתאימים לתלמידים שונים במועדים שונים, בהתאם להתקדמות הלמידה שלהם ושל הכיתה.


חדש! במהלך שנת הלימודים יצא לאור מבדק ממוחשב חדש במתמטיקה, המיועד לתלמידי כיתה ג. פרטים נוספים בהמשך.

תחילת השנה

לרשותכם כלים למיפוי הידע והמיומנויות של תלמידי כיתות ה-ו לצורך תכנון הוראה מיטבי ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

בנוסף, לרשותכם מבדק ABLE לראשית כיתה ה. המבדק מוצע בפורמט דיגיטלי במערכת מודל של משרד החינוך. לפרטים, אנא פנו למדריכות האנגלית.

מהלך השנה

לרשותכם יחידות ההערכה המתמקדות בהבנת הנקראבהבנת הנשמע ובהבעה בכתב. היחידות יכולות לשמש אתכם למיפוי הידע והמיומנויות של התלמידים לצורך תכנון הוראה מיטבי.

שנת תשפ"ב תוקדש לגישור על פערים במקצוע מדע וטכנולוגיה לצד המשך קידום מטרות ויעדי המקצוע. תוכנית הלימודים הרגילה תהווה את הבסיס לתכנון הלימודים השנתי לכל שכבת גיל.

מומלץ לערוך בתחילת כל נושא לימוד מיפוי לאיתור הידע והמיומנויות של תלמידים, שיהווה את הבסיס לבנייה של תוכנית התערבות לגישור על פערים ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

לרשותכם יחידות הערכה קטנות שיכולות לשמש אתכם למיפוי הידע והמיומנויות של תלמידים בכיתות ג-ו. יחידות ההערכה נחלקות לשני סוגים: 

  • מקבצי שאלות המאורגנים לפי נושאי לימוד בהתאם לתוכנית הלימודים,
  • ומשימות הערכה המתאימות להעברה בסוף הוראת נושא לימוד, או במהלך ההוראה.

יחידות ההערכה יהיו זמינות גם באופן דיגיטלי באמצעות מערכת מודל של משרד החינוך. לפרטים, אנא פנו למדריכות.


לחומרי הערכה נוספים, ראו גם באתר מט"ר של מרכז המורים הארצי למדע.

לקבלת סיסמא יש ליצור קשר עם מרכז המורים.

חט״ב

תחילת השנה

לרשותכם כלים למיפוי הידע והמיומנויות של תלמידי כיתות ז-ט לצורך תכנון הוראה מיטבי ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

בנוסף, עבור תלמידי כיתה ז בבתי ספר שבתכנית אל"ה, לרשותכם מבדק עמי"ת שנשלח לבתי הספר בתחילת השנה.  

חדש! במהלך שנת הלימודים יצא לאור מבדק עמי"ת ממוחשב חדש בערבית. פרטים בהמשך.

מהלך השנה

לרשותכם יחידות ההערכה המתמקדות בהבנת הנקרא, ובהבעה בכתב. היחידות יכולות לשמש אתכם למיפוי הידע והמיומנויות של התלמידים לצורך תכנון הוראה מיטבי.

תחילת השנה

לרשותכם כלים למיפוי הידע והמיומנויות של תלמידי כיתות ח-ט לצורך תכנון הוראה מיטבי ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

מהלך השנה

לרשותכם יחידות ההערכה המתמקדות בהבנת הנקרא, בהבנת הנשמע, ובהבעה בכתב. היחידות יכולות לשמש אתכם למיפוי הידע והמיומנויות של התלמידים לצורך תכנון הוראה מיטבי.


חדש! במהלך שנת הלימודים יצא לאור מבדק ממוחשב חדש באנגלית (ACE-7), המיועד לתלמידי כיתה ז. פרטים בהמשך.

לרשותכם כלים למיפוי הידע והמיומנויות של תלמידי כיתות ח-ט בתחילת שנת הלימודים לצורך תכנון הוראה מיטבי ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

שנת תשפ"ב תוקדש לגישור על פערים במקצוע מדע וטכנולוגיה לצד המשך קידום מטרות ויעדי המקצוע. תוכנית הלימודים הרגילה תהווה את הבסיס לתכנון הלימודים השנתי לכל שכבת גיל.

מומלץ לערוך בתחילת כל נושא לימוד מיפוי לאיתור הידע והמיומנויות של תלמידים שיהווה את הבסיס לבנייה של תוכנית התערבות לגישור על פערים ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.


לרשותכם יחידות הערכה קטנות שיכולות לשמש אתכם למיפוי הידע והמיומנויות של התלמידים בכיתות ז-ט.

יחידות ההערכה נחלקות לשני סוגים: מקבצי שאלות המאורגנים לפי נושאי לימוד בהתאם לתוכנית הלימודים, ומשימות הערכה המתאימות להעברה בסוף הוראת נושא הלימוד, או במהלך ההוראה. יחידות ההערכה יהיו זמינות גם באופן דיגיטלי באמצעות מערכת מוודל של משרד החינוך. לפרטים, אנא פנו למדריכות.


לחומרי הערכה נוספים, ראו גם באתר מרכז המורים הארצי למו"ט בחט"ב: