הערכה בזמן למידה מרחוק

בבתי ספר יסודיים ובחטיבות הביניים

עקרונות והמלצות

שאלות אלו ואחרות מעסיקות רבים בתקופה האחרונה בה הופרה השגרה, ומהוות הזדמנות לחזור לשאלות העומדות בבסיס ההערכה של תלמידים: מהי מטרת ההערכה? מה להעריך? מתי להעריך? כיצד להעריך?

קיימת הסכמה כי מטרות ההוראה והלמידה הינן קידום הידע והמיומנויות של התלמידים וטיפוח מעורבות התלמידים בלמידה כלומדים עצמאיים שיש להם אחריות על הלמידה של עצמם, וכי תהליכי ההערכה נועדו לשקף מטרות אלה ולתמוך בהן. הלמידה מרחוק מחייבת התאמות בתהליכי ההוראה והלמידה, ובהתאם לכך נדרשות התאמות בתהליכי ההערכה.

עקרונות והמלצות לתהליכי הערכה מעצבת

להלן חמישה עקרונות הכוללים המלצות שיוכלו לסייע בחשיבה מחודשת והתאמה של תהליכי ההערכה המעצבת לעת הנוכחית. עקרונות אלו ניתנים ליישום תוך שימוש במגוון כלי ההערכה שפותחו בראמ"ה לצד כלי הערכה הנהוגים בבתי הספר.

 • תכננו מראש והגדירו היטב את המטרות והיעדים של ההוראה, הלמידה וההערכה.
 • תכננו את ההערכה בצמוד להוראה ובאופן שוטף ותדיר. בהערכה זו התמקדו במטרות וביעדים שהוגדרו.
 • נתחו את תוצאות ההערכה בכדי לתכנן את המשך ההוראה בהתאם לתוצאות ההערכה.
 • עדכנו את התלמידים במטרות ההוראה, הלמידה וההערכה.
 • שתפו את התלמידים בתהליך ההערכה. חשוב שהתלמידים יעריכו את עצמם במטרה לפתח הכוונה עצמית בלמידה.
 • קיימו קשר קבוע וסדור עם כל תלמיד אודות היבטים רגשיים, חברתיים ולימודיים כדי למפות את נקודות החוזק והנקודות לשיפור, במטרה לסייע לכל תלמיד בהתאם לצרכיו.

 

ראו גם שותפות לומדים בתהליך ההערכה באתר פרקטיקות להוראה איכותית

 • בחרו כלי הערכה התואמים את אופן ההוראה וצורכי התלמידים מתוך מגוון כלי ההערכה, כגון: עבודת חקר, משימת ביצוע, פורטפוליו, משחוק.
 • בנוסף להערכת ידע, העריכו כישורים ומיומנויות כגון: חשיבה ברמה גבוהה, מיומנויות רגשיות וחברתיות (SEL), מיומנויות לניהול הלמידה (עבודת צוות, השתתפות בשיעור, למידה עצמית ועוד).
 • עשו שימוש בכלי הערכה קצרים ופשוטים שיאפשרו לשלב את ההערכה בלמידה.

ראו גם הערכה פנימית במסגרת למידה היברידית באתר פרקטיקות להוראה איכותית.

 • שלבו מגוון נקודות מבט בהערכת התלמידים – הערכה של הלומד את עצמו, הערכת עמיתים, משוב מהורים או כל גורם רלוונטי אחר.

 • אספו ותעדו מידע בנקודות זמן שונות במהלך הלמידה.

 • שוחחו עם תלמידי הכיתה על סוגיות כיתתיות שעלו כתוצאה מהליך ההערכה. אפשרו לקולות השונים בכיתה להישמע.

 • ספקו לתלמידים משוב אישי, מותאם ובגובה העיניים המבהיר להם היכן הם נמצאים ביחס ליעדי הלמידה, במה הם מצליחים ומה עליהם לעשות כדי להתקדם.
 • ספקו לתלמידים משוב בכתב ובעל-פה על תוצרי הלמידה שלהם. והתאימו את המשוב לצרכי התלמידים
 • ספקו את המשוב בפרק זמן סביר ובסמוך ללמידה.

 

ראו גם  משוב מקדם למידה באתר פרקטיקות הוראה איכותיות.

היבחנות מרחוק במבחנים מסכמים

מבחנים מסכמים הם אחד מכלי ההערכה השכיחים, האמורים לשקף את רמת השליטה של הלומדים בידע ובמיומנויות הנדרשים. ברוב המקרים, המבחנים מועברים לתלמידי הכיתה בפרק זמן קצוב ובתנאים אחידים, וכוללים ציון מספרי, שאף מהווה מרכיב מרכזי בתעודה של התלמיד. למרות שהמבחן הוא כלי הערכה נפוץ, חשוב להיות מודעים להשלכות השליליות שלו, במיוחד כשהתלמידים נבחנים בביתם. לפיכך, לא מומלץ לבחון מהבית תלמידים במבחנים מסכמים, אלא לקיים תהליכי הערכה מעצבת במהלך הלמידה וההוראה.

היבחנות מרחוק במבחנים מסכמים עשויה ליצור סיטואציה לא הוגנת לתלמידים מהסיבות הבאות: 

 • פגיעה בעיקרון ההזדמנות השווה – לתלמידים שונים חיבור שונה לאינטרנט, מרחב למידה שונה ותנאים שונים בבית גם ברגע ההיבחנות.
 • יצירת לחץ וחרדה חריגים – הסיטואציה שבה התלמידים נבחנים כאשר המורה צופה בהם ומנהל את המבחן מרחוק, עשויה ליצור לחץ וחרדה נוספים על אלו הקיימים.
 • פגיעה בטוהר הבחינות – היבחנות בצורה כזו מזמנת מצבים שעשויים לפגוע בטוהר הבחינות.

עדכון ההורים והתלמידים לגבי ביצוע הערכה ומטרתה

אחד הקשיים שיש בשימוש בכלי הערכה כחלק מהלמידה מרחוק הוא אי-הידיעה באיזה אופן השלימו התלמידים את משימת ההערכה, ואם קיבלו עזרה בביצוע המשימה. בכדי שהמורים יוכלו לקבל תמונה אמיתית אודות הידע והמיומנויות של התלמידים, באופן שיאפשר להם להשתמש בתוצאות ההערכה לצורך תכנון ההוראה, חשוב שהתלמידים יעבדו באופן עצמאי, מבלי להיעזר בהורים או בחברים. אפשר להשיג זאת על ידי שיתוף ההורים והתלמידים במטרה שלשמה מתקיימת ההערכה.

מורים מוזמנים להיעזר בנוסח המוצע מטה או בדומה לו לצורך עדכון ההורים של התלמידים בכיתות הנמוכות בבית הספר היסודי, לגבי ביצוע ההערכה ומטרתה. בכיתות גבוהות יותר בבית הספר היסודי ובחטיבת הביניים, מומלץ להיעזר בנוסח המכתב המוצע לתלמידים.

מציאות משתנה, מענים משתנים

בימים אלו של מציאות המשתנה כמעט מדי יום, נמשיך לעדכן בהמלצות שנאסוף מהשדה החינוכי ומהספרות המחקרית בנושא הערכה בזמן למידה מרחוק. אתם מוזמנים לכתוב לנו מתוך ההתנסויות והידע שלכם ללמידה הדדית של כולנו.

ראמ״ה הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

הערכה

כדי ללמוד על יכולות הכתיבה של התלמיד, המורה תעריך את הכתיבה באמצעות המחוון.

מחוון

המחוון מותאם לשכבת הגיל ולמאפייני המשימה.

נקודות מבט שונות בהערכה

התבוננות על האופן שבו התלמיד ניגש  לכתיבה ועל האופן שבו הוא מתנהל בזמן הכתיבה (רגשות, מוטיבציה, עניין,  היבטים ניהוליים וכו׳) 

התבוננות במאפייני השיח בטקסט הכתוב:

 • תוכן הטקסט-היכולת להביע תוכן עשיר בפרטים, עם עושר רעיוני ומגוון.
 • לכידות- היכולת לארגן את הטקסט באופן הגיוני ולכיד
 • לשון הטקסט– היכולת להשתמש בשפה כדי להעביר את הרעיונות: אוצר מילים, מבנים מורפולוגיים ותחביר.

התבוננות בכתב, בכתיב (הופעה של שגיאות כתיב, שימוש בסימני פיסוק וארגון הדף)

כיתות ה׳-ו׳

כיתות ג׳-ד׳

צוות הכתיבה

ועדות ההיגוי מטעם הרשות הארצית למדידה והערכה, ראמ״ה

 • ד"ר עמליה בר- און יו"ר ועדת ההיגוי ויועצת אקדמית – החוג להפרעות בתקשורת, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב.
 • ד"ר הדס גלברט מנהלת תחום הערכה מעצבת, ראמ"ה.
 • ד״ר אורנה שר אבי מנהלת גף מאגרי משימות, ראמ"ה.
 • גב' דליה הלוי מנהלת תחום דעת עברית בקדם-יסודי וביסודי, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך (בעת פיתוח המבדק).
 • ד"ר לימור קולן מנהלת תחום דעת עברית בקדם-יסודי וביסודי, המזכירות הפדגוגית – אגף שפות, משרד החינוך; המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.
 • גב' גילה קרול ממונה על מיומנויות יסוד, אגף א' לחינוך יסודי, המנהל הפדגוגי, משרד החינוך.
 • גב' יעל נדלר מפקחת על החינוך הלשוני בחמ"ד, משרד החינוך.
 • גב' אורית רוזנמן מפקחת על הוראת העברית במחוז החרדי, משרד החינוך.
 • ד"ר ניקי אהרוניאן אורנים המכללה האקדמית לחינוך.
 • גב' תרצה יהודה מפקחת על הוראת העברית במחוז החרדי, משרד החינוך.
 • ד"ר גלעד ברנדס בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב.
 • גב’ דפנה כהן עתיר מחוז מרכז, משרד החינוך (מבדק כיתה ב')

צוות הפיתוח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מטח)

כתיבה:

 • גב' אילנה מסט ראש צוות הכתיבה
 • גב' דורית כהן 
 • גב' תהילה גרינוולד
 • גב' עליזה יגן, אחראית על גרסת החרדים

 פסיכומטריקה:

 • גב' יעל גורודנסקי 
 • גב’ ענת דרוך שמש
 • גב’ אסטלה מלמד

ריכוז הפרויקט:

 • גב' לירון שירי הושמנד 

עריכת לשון:

 • גב' ענת ריינר 
 • גב' גיליה בר לוי 
 • גב' אראלה ברילנט 
 • גב’ מיכל אילון

הפקה:

 • גב' לילך חזאי מנהלת ההפקה
 • גב' אולה נסטרובה 
 • גב' רהאדה ערפאת 
 • גב' שני גואטה 
 • גב’ גלדיס חיפאוי

ניהול הפרוייקט:

 • גב' טלי אלבז גדסי מנהלת הפיתוח של מבדקי הערכה מעצבת
 • גב' תהילה גרינוולד מנהלת הפיתוח של מבדקי הערכה מעצבת
 • מר עוזי סגיר מנהל פיתוח מבחנים ארציים

פיתוח אתר מבדקי הכתיבה

 • ד"ר תמי סבג שושן, מרכזת בכירה מבחנים ארציים, ראמ"ה – ניהול פרוייקט
 • ד״ר רון דביר – הקמת אתר
 • בר דביר – עיצוב גרפי

כתיבה

המבדק כולל משימות בנושאים הקרובים לעולמם של התלמידים ולקוחים גם מתוך תכנית הלימודים. המשימות מייצגות כתיבה בעלת מאפיינים שונים: סיפוריים, מידעיים ורפלקטיביים-פרשניים.

נגן וידאו

המורה

המורה תתעד את מעורבות התלמידים והתיווך שניתן במהלך הכתיבה, בעזרת דף התצפית.

התלמיד

התלמיד יבחר את נושא הכתיבה מבין מספר אפשרויות שהמורה תציע. 

הטרמה

בהטרמה אנחנו עורכים שיח מקדים: מכוונים את המחשבות, מניעים ומארגנים אותן לקראת הכתיבה.

מטרות השיחה

 • לוודא את הבנת המשימה: למי כותבים? באיזה הקשר? ולאלו מטרות?
 • לחבר לידע קודם של התלמידים
 • להעלות רעיונות ונושאים לכתיבה
 • לעורר זכרונות של חוויות והתנסויות
 • להזכיר את רכיבי הסוגה
 • לתכנן את הכתיבה
 • לטפח רגשות חיובים ותחושת מסוגלות

הרכב קבוצת הלומדים

שיחת ההטרמה יכולה להיערך בהרכבים שונים: במליאה, בקבוצה קטנה, בשיח עמיתים או במענה דיפרנציאלי פרטני (בהתאם למורכבות המשימה ולידע הלומד).

עזרים

לצורך שיחת ההטרמה, עומדים לרשותכם עזרים שונים, למשל: כרטיסיות של רכיבי תוכן, מצגת מלווה, סרטון, כתבה ודפי עיבוד מידע.

משוב

המשוב ייערך בשיחה  אישית עם התלמיד באווירה נעימה וברגישות ויתייחס לנקודות החוזק והנקודות הדורשות חיזוק, כפי שעלו בהערכה.

שיחת המשוב מגבירה את המודעות של התלמידים ליכולותיהם, ומכוונת להמשך הלמידה ולהמשך התפתחות הכתיבה. כמו כן היא תורמת לחיזוק הקשר בין המורה לתלמידיה.

המורה

המורה תשקף את הערכות שלה אודות הכתיבה של התלמיד.

התלמיד

התלמיד ישתף בחוויית הכתיבה שלו ובאתגרים עימם התמודד.

הערכה

כדי ללמוד על יכולות הכתיבה של התלמיד, המורה תעריך את הכתיבה באמצעות המחוון.

מחוון

המחוון מותאם לשכבת הגיל ולמאפייני המשימה.

נקודות מבט שונות בהערכה

התבוננות על האופן שבו התלמיד ניגש  לכתיבה ועל האופן שבו הוא מתנהל בזמן הכתיבה (רגשות, מוטיבציה, עניין,  היבטים ניהוליים וכו׳) 

התבוננות במאפייני השיח בטקסט הכתוב:

 • תוכן הטקסט-היכולת להביע תוכן עשיר בפרטים, עם עושר רעיוני ומגוון.
 • לכידות- היכולת לארגן את הטקסט באופן הגיוני ולכיד
 • לשון הטקסט– היכולת להשתמש בשפה כדי להעביר את הרעיונות: אוצר מילים, מבנים מורפולוגיים ותחביר.

התבוננות בכתב, בכתיב (הופעה של שגיאות כתיב, שימוש בסימני פיסוק וארגון הדף)