800px-Emblem_of_Israel.svg

משרד החינוך

הרשות הארצית למדידה והערכה  בחינוך

יום העיון ה-11
בהערכה בית ספרית

מריחוק לחיבוק

הזדמנויות לחיזוק תהליכי הערכה לשם למידה בהערכה פנימית

פתח
דבר

אנחנו שמחות לשתף אתכן במגוון ההרצאות של רכזי ורכזות הערכה שהוצגו ביום העיון השנתי ה-11 "מריחוק לחיבוק" של הרשות הארצית למדידה ולהערכה בחינוך (ראמ"ה). יום העיון מיועד למורים ולמורות הממלאים את תפקיד רכז/ת הערכה בבית ספרם, למנהלים, למפקחים, למדריכים, למרצים באקדמיה וכל מי שחשוב לו לקדם תהליכי הערכה המסייעים בשיפור ובחיזוק של מגוון תחומי העשייה הבית ספרית.
צוות תחום הדרכה, ראמ״ה
 • כל ההרצאות
 • המיוחד בהערכה בחינוך המיוחד
 • הערכה לשם שינוי - על-יסודי
 • חיזוק תהליכי הל"ל מקרוב ומרחוק
 • מורים ותלמידים מוערכים ומעריכים
 • שותפות בקביעת מדיניות בית ספרית- על-יסודי
 • תלמידים שותפים בהערכה מקרוב ומרחוק
 • תעודות- מהערכה מסכמת להערכה דיאלוגית
כל ההרצאות
 • כל ההרצאות
 • המיוחד בהערכה בחינוך המיוחד
 • הערכה לשם שינוי - על-יסודי
 • חיזוק תהליכי הל"ל מקרוב ומרחוק
 • מורים ותלמידים מוערכים ומעריכים
 • שותפות בקביעת מדיניות בית ספרית- על-יסודי
 • תלמידים שותפים בהערכה מקרוב ומרחוק
 • תעודות- מהערכה מסכמת להערכה דיאלוגית

הערכה מרחוק- הלכה למעשה

צפו בהרצאה, דפדפו במצגת

הערכה חוצה תחומים

צפו בהרצאה, דפדפו במצגת

תלמידי א-ב מעריכים את עצמם- تلاميذ صفيّ الأول والثاني يقيمون أنفسهم

צפו בהרצאה, דפדפו במצגת

מהסוף להתחלה- הערכה חלופית (גם) במתמטיקה

צפו בהרצאה, דפדפו במצגת

קפיצה למרחקים ארוכים- אקלים בית ספרי בהתבוננות על התמונה השלמה

צפו בהרצאה, דפדפו במצגת

תלמידים שותפים בבניית מחוונים

צפו בהרצאה, דפדפו במצגת

דירת הכשרה לקראת היציאה לחיים עצמאיים – כיצד עושים זאת היטב?

צפו בהרצאה, דפדפו במצגת

גם מרחוק מעריכים מקרוב- הערכת תהליך הלמידה מרחוק

צפו בהרצאה, דפדפו במצגת

התעודה כמחוללת שינוי פדגוגי

צפו בהרצאה, דפדפו במצגת

תעודות בצל הקורונה

צפו בהרצאה, דפדפו במצגת

נעריך ונדע- הערכת ידע של תלמידים באמצעות מחוון

צפו בהרצאה, דפדפו במצגת

מפרקטיקת הוראה לתרבות הערכה

צפו בהרצאה, דפדפו במצגת

הערכה מעצבת ומקדמת תהליכי רכישת הקריאה בכיתה א'

צפו בהרצאה, דפדפו במצגת

מבט לעתיד- איגום משאבים לקראת הערכת ההישגים בחינוך הלשוני בחנ"מ

צפו בהרצאה, דפדפו במצגת

התלמידים שותפים: בניית מחוון הערכה עצמית- التلاميذ شركاء: بناء مئشار وتقييم ذاتي 10(2)

צפו בהרצאה, דפדפו במצגת

שינוי התעודה בעקבות משבר הקורונה

צפו בהרצאה, דפדפו במצגת

מחזון מח"ר לתעודות

צפו בהרצאה, דפדפו במצגת

הערכת תכנית "ניתוח התנהגות" בעזרת הכלי "מסע משתמש"

צפו בהרצאה, דפדפו במצגת

מחשבים את הצעד הבא- מריאקטיביות לפרואקטיביות

צפו בהרצאה, דפדפו במצגת

כלתיק- פורטפוליו תוצרי למידה אישית

צפו בהרצאה, דפדפו במצגת

ראמ״ה הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך