קטגוריה: סקר ארצי

סקר אקלים וסביבה פדגוגית, תש"ף

נתוני האקלים והסביבה הפדגוגית נאספים במסגרת סקרי המיצ"ב (מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית) המועברים מידי שנה בשנה, ומטרתם לספק למנהל ולצוותים הפדגוגיים מידע על תפקוד בית הספר במגוון של רחב של נושאים. הנתונים משקפים את ההיבטים החברתיים-רגשיים-פדגוגיים של הלמידה ובודקים ארבעה היבטים עיקריים: שביעות רצון ויחסים בין באי בית הספר; אלימות, מוגנות והתנהגויות סיכון; דרכי הוראה-למידה-הערכה וחינוך חברתי-ערכי בבית הספר.

קיראו עוד»

סקרי הוראה מרחוק בתקופת קורונה: מורים והורים

בחודש מרץ 2020, במחצית השנייה של שנה"ל תש"ף, בתי הספר במערכת החינוך נסגרו עקב מגפת הקורונה וההוראה התבצעה מרחוק. במהלך החודשים יולי – אוגוסט 2020 ראמ"ה ביצעה סקרים בקרב מורים ובקרב הורים לילדים הלומדים במערכת, אשר עסקו בסוגיית הלמידה מרחוק: קיום תנאים לביצועה, צרכים ואתגרים וכן עמדות באשר לאפקטיביות שלה.

קיראו עוד»

סקר אקלים וסביבה פדגוגית, תש"ף

נתוני האקלים והסביבה הפדגוגית נאספים במסגרת סקרי המיצ"ב (מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית) המועברים מידי שנה בשנה, ומטרתם לספק למנהל ולצוותים הפדגוגיים מידע על תפקוד בית הספר במגוון של רחב של נושאים. הנתונים משקפים את ההיבטים החברתיים-רגשיים-פדגוגיים של הלמידה ובודקים ארבעה היבטים עיקריים: שביעות רצון ויחסים בין באי בית הספר; אלימות, מוגנות והתנהגויות סיכון; דרכי הוראה-למידה-הערכה וחינוך חברתי-ערכי בבית הספר.

קיראו עוד»

סקרי הוראה מרחוק בתקופת קורונה: מורים והורים

בחודש מרץ 2020, במחצית השנייה של שנה"ל תש"ף, בתי הספר במערכת החינוך נסגרו עקב מגפת הקורונה וההוראה התבצעה מרחוק. במהלך החודשים יולי – אוגוסט 2020 ראמ"ה ביצעה סקרים בקרב מורים ובקרב הורים לילדים הלומדים במערכת, אשר עסקו בסוגיית הלמידה מרחוק: קיום תנאים לביצועה, צרכים ואתגרים וכן עמדות באשר לאפקטיביות שלה.

קיראו עוד»