מגזין ראמ״ה גיליון 1 | אביב תש״ף

דוח שילוב תקשוב בהוראה

מערכת החינוך בישראל עברה לפעול במתכונת הוראה מרחוק באמצע מרץ 2020. בעקבות משבר הקורונה, הוראה מתוקשבת הפכה בין לילה לכלי מרכזי בהוראה מרחוק במערכת החינוך הישראלית. על כן, ישנה חשיבות רבה לעמוד על היבטים שונים הנוגעים לשימוש בתקשוב בהוראה. סקר ההוראה והלמידה הבינלאומי (TALIS 2018) מזמן לנו אפשרות כזו.

הסקר, שנערך על ידי ה-OECD, הועבר ב-48 מדינות בשנת 2018 בקרב מורים ומנהלים בכיתות חטיבת הביניים. הסקר עסק במאפייני העבודה של המורים וההזדמנויות ללמוד ולהתמקצע בהוראה, וכלל, בין היתר, מגוון שאלות על היבטים שונים של שילוב תקשוב בהוראה: האם הכשרת המורים כללה התמחות בשימוש בתקשוב? האם המורים חשים צורך בפיתוח מקצועי בתחום? האם הם חשים מוכנים ומסוגלים ללמד באמצעות כלים דיגיטליים? עד כמה הם נוטים לשלב כלים אלו בהוראה בכיתה?

עיקרי הממצאים והתובנות

לחצו על התמונה

ראמ״ה הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

שתפו

ראמ״ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

שתפו: