מגזין ראמ״ה גיליון 2 | חורף תשפ״א

סקרי הוראה מרחוק בתקופת קורונה: מורים והורים

בחודש מרץ 2020, במחצית השנייה של שנה"ל תש"ף, בתי הספר במערכת החינוך נסגרו עקב מגפת הקורונה וההוראה התבצעה מרחוק. במהלך החודשים יולי – אוגוסט 2020 ראמ"ה ביצעה סקרים בקרב מורים ובקרב הורים לילדים הלומדים במערכת, אשר עסקו בסוגיית הלמידה מרחוק: קיום תנאים לביצועה, צרכים ואתגרים וכן עמדות באשר לאפקטיביות שלה.

הסקרים עסקו בהוראה ובלמידה מרחוק, כשמטרתם העיקרית היא לסייע למובילי מערכת החינוך בגיבוש מתכונת מיטבית של הוראה במתכונת מאתגרת זו.. שני הסקרים הועברו בקרב מדגמים ארציים מייצגים של מורים המלמדים בכיתות א'-י"ב ובקרב הורים לילדים הלומדים בשכבות גיל אלו.

סקרי המורים עסקו בסוגיות כגון מידת הזמינות של אמצעים ותנאים לשם ביצוע הוראה מרחוק; צרכי סיוע ופיתוח מקצועי; תפיסות בדבר פדגוגיה מיטבית של הוראה מרחוק; עמדות ביחס לאפקטיביות של הוראה מרחוק ועוד.

סקרי ההורים עסקו בסוגיות כגון ההשתתפות של ילדיהם בהוראה מרחוק; מידת הזמינות של אמצעים ותנאים להשתתפות של הילדים בלמידה מרחוק; עמדות ביחס לאפקטיביות של מתכונת למידה זו ועוד.

הדוחות שהכינה ראמ"ה על בסיס סקרים אלו מציעים הצצה ראשונה אל תהליכי ההוראה והלמידה מרחוק ועשויים למצוא בהם עניין קברניטי המערכת, מורים ומנהלים העושים במלאכה בשטח, הורים והקהל הרחב.

קישור לדף המחקר באתר ראמ"ה

ראמ״ה הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

שתפו

ראמ״ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

שתפו: