מגזין ראמ״ה גיליון 2 | סתיו תשפ״א

מה בין סביבה ביתית ויכולות קריאה – מחקר פירלס 2016

לאחרונה נוסף לדוח המסכם של מחקר פירלס 2016 פרק העוסק בקשרים שבין הסביבה הביתית, החינוך בגיל הרך ועמדות הורים ובין יכולות הקריאה של ילדים בכיתה ד'. הפרק מספק מבט משווה על התפלגות התלמידים בישראל בהשוואה לממוצע בקרב המדינות שהשתתפו במחקר, ובוחן את הקשר להישגים בקריאה. היבטים אלו של סביבה ביתית עומדים במרכז השיח הציבורי-חינוכי, לאור מגפת הקורונה והמעבר ללמידה מרחוק.

כחלק מן המאמץ לבלימת התפשטות נגיף הקורונה בישראל ובמדינות רבות ברחבי העולם, נסגרו בתי הספר במערכת החינוך. המעבר ללמידה מרחוק הדגיש את חשיבות הסביבה הביתית לתהליכי למידה, בין אם מבחינת תשתיות הנדרשות ללמידה, ובין אם במעורבות ההורים בתהליך הלמידה.

במחקר הבין-לאומי פירלס מוערכים היבטים שונים של אוריינות קריאה בקרב תלמידי כיתות ד'. הדוח עוסק גם במאפיינים ובעמדות של התלמידים ומוריהם כלפי הוראת השפה. בפרק שנוסף לאחרונה לדוח מושם זרקור על מגוון היבטים הנוגעים לסביבה הביתית, לחינוך בגיל הרך ולעמדות ההורים וכן נבחן אם ועד כמה מאפיינים אלו קשורים להישגי התלמידים בקריאה בכיתה ד'.

עם ההיבטים שנבחנו במחקר נמנים המשאבים הביתיים ללמידה (כגון חיבור לאינטרנט, ספרי ילדים), תדירות העיסוק בפעילויות אורייניות מוקדמות (למשל קריאת ספרים, משחק במשחקי אותיות), משך הזמן שהילד ביקר במסגרות חינוכיות לגיל הרך, היכולת של הילד לבצע פעילויות אורייניות בעת הכניסה לכיתה א' (זיהוי אותיות, ראשית קריאה וכתיבה ועוד), אהבת ההורים לקריאה וציפיות ההורים להשכלת ילדם. הדוח מאפשר ללמוד על התפלגות התלמידים בכיתות ד' בישראל, ובכל מגזר שפה בנפרד, בכל אחד מההיבטים הללו ועל הקשר להישגים בקריאה, גם בהשוואה לממוצע במדינות שהשתתפו במחקר.

קישור לדף באתר ראמ"ה

קישור לדוח

 

 

לעיון בדו״ח המחקר

ראמ״ה הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

שתפו

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp

ראמ״ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

שתפו:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp