מגזין ראמ״ה גיליון 1 | אביב תש״ף

מבחן משכל וודקוק ג'ונסון III

לאחרונה הושק בישראל מבחן משכל (אינטליגנציה) חדש שישמש מעתה את כלל הפסיכולוגים החינוכיים ככלי מרכזי בתהליכי האבחון הפסיכולוגי. מבחן זה נחשב לאחר ממבחני המשכל המתקדמים בעולם. המבחן תורגם והותאם לילדים בישראל ויש לו נורמות המתאימות לילדים מכלל המגזרים בישראל.

מבחן המשכל וודקוק ג'ונסון III מאפשר לפסיכולוג להכיר את תפקודיו של הנבחן בטווח רחב של יכולות קוגניטיביות, הרלוונטיות לתפקוד היום-יומי והלימודי של הנבחן. המבחן מסייע לפסיכולוג החינוכי לעמוד על החוזקות הקוגניטיביות של הנבחן ועל הקשיים שלו. הפסיכולוג החינוכי יכול להסתייע בתמונת התפקוד המתקבלת ממבחן המשכל לשם בניית תוכנית התערבות, לאיתור אוכלוסיות קצה שונות (פיגור שכלי, מחוננות) וכן לצורך קבלת החלטות בנוגע לשיבוץ ילד כלשהו במסגרת חינוכית שתיתן מענה לצרכיו.

מבחן זה הוא מבחן המשכל הראשון שהותאם באופן מלא לילדים בישראל, מכל המגזרים, בהליך מורכב וממושך של תרגום, התאמה תרבותית ומחקרי פיילוט נרחבים שבאמצעותם נבנו נורמות המתאימות לילדים בישראל.

התרגום וההתאמה של המבחנים נעשו על בסיס רקע תאורטי נרחב ועדכני. המבחנים הותאמו לשני המגזרים, העברי והערבי, מתוך התחשבות בסממניו של כל מגזר, כלליו וערכיו, ועל בסיס ההיכרות של הייחוד שבכל שפה ותרבות. בכל מגזר הובאו בחשבון הגיוון מבחינה תרבותית וערכית: במגזר דוברי העברית – דתיים, חרדים, עולים חדשים מארצות מוצא שונות; במגזר דוברי הערבית – בני דתות שונות, מאזורים שונים בארץ, בדואים ודרוזים.

מידע נוסף יתפרסם בקרוב באתר ראמ״ה.

ראמ״ה הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

שתפו

ראמ״ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

שתפו: