מגזין ראמ״ה גיליון 2 | חורף תשפ״א

כישורים גלובליים – מחקר פיזה 2018

המאה ה-21 מאופיינת בעולם מגוון ועתיר קשרי גומלין, בו נדרשים התלמידים ללמוד לא רק כיצד לתפקד כחלק מעולם גלובלי, אלא גם כיצד להעריך את החשיבות של המגוון הבין-תרבותי וליהנות ממנו. כישורים גלובליים הוא מושג המאגד את הידע, המיומנויות, העמדות והערכים הדרושים לכך. בפיזה 2018 נבדקו הכישורים הגלובליים בקרב תלמידים בני 15 בישראל והתשתית הבית ספרית התורמות לרכישה של כישורים אלה.

מחקר פיזה הוא מחקר בין לאומי, הנערך על-ידי ארגון ה- OECD, במחזוריות של אחת לשלוש שנים ומשתתפות בו מדינות רבות מכל רחבי העולם. המחקר בודק את רמת האוריינות של תלמידים בני 15 בשלושה תחומים שונים: קריאה, מתמטיקה ומדעים. לצד תחומים אלה נבדק בכל מחזור תחום אורח- ב-2018 תחום זה היה כישורים גלובליים.

סוגיות גלובליות אינן תחומות באמצעות גבולות מדיניים, וטומנות בחובן השלכות עמוקות לגבי חייהם של בני דור זה ובני דורות העתיד. כך למשל זיהום במקום מסוים משפיע על שכבת האוזון העולמית; שיטפונות באזורי חקלאות ישפיעו על הסחר בכל העולם, וכן הלאה. רכישת המיומנויות והעמדות הנחוצים ליישום ארבעת הרכיבים היא תהליך הנמשך לאורך כל החיים, ואין נקודה מוגדרת בזמן בה אדם הופך למיומן בתחום זה. מחקר פיזה מעריך היכן בתהליך נמצאים התלמידים בני ה-15 והאם בתי הספר שלהם יעילים בתמיכה בפיתוח רכיבים אלה.

קישור לדף באתר ראמ"ה

קישור לדוח

קישור לתקציר

 

 

 

לעיון בדו״ח המחקר

ראמ״ה הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

שתפו

ראמ״ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

שתפו: