מגזין ראמ״ה גיליון 2 | חורף תשפ״א

זרקור על תלמידים יוצאי אתיופיה

מידי שנה מפרסמת ראמ"ה דוח המספק תמונה רב-שנתית עשירה ומגוונת על הישגי תלמידים יוצאי אתיופיה ועמדותיהם בראי מבחני המיצ"ב. הדוח מאפשר ללמוד על שינויים בפערי הישגים (התרחבות או הצטמצמות) בין תלמידים יוצאי אתיופיה לבין שאר התלמידים בבתי-ספר דוברי עברית, וכן בקרב פלחי אוכלוסייה (בנים ובנות, בתי ספר בפיקוח ממלכתי ואלו בפיקוח הממ"ד, עולים ובני עולים ועוד).

משבר הקורונה הציף את השיח הציבורי על פערים חינוכיים-לימודיים, אשר באו לידי ביטוי בייחוד באוכלוסיות מוחלשות (כגון פריפריה גאוגרפית וחברתית). התלמידים יוצאי אתיופיה ניצבים בפני אתגרים משמעותיים, הנוגעים להשתלבותם בחברה בכלל ובמערכת החינוך בפרט. דוח המעקב השנתי שמפרסמת ראמ"ה שופך אור על הישגיהם הלימודיים של תלמידים יוצאי אתיופיה ועל עמדותיהם כלפי לימודי מקצועות הליבה, בהשוואה לתלמידים דוברי העברית ולאלו מהם מרקע חברתי-כלכלי נמוך, ועל שינויים בהם לאורך השנים.

כמו כן, הדוח מאפשר מיקוד בקבוצות אוכלוסייה שונות, כגון מבט משווה בין בנים ובין בנות, בין תלמידים בבתי-ספר בפיקוח הממלכתי ואלו בפיקוח הממלכתי-דתי, וכן בין תלמידים עולים מאתיופיה ואלו בני העולים. המידע העולה מן הדוח עשוי לשמש לקביעת מדיניות ועיצוב תכניות התערבות לשיפור הישגיהם ועמדותיהם של תלמידים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך.

קישור לדף באתר ראמ"ה

קישור לדוח המלא

לעיון בדוח המחקר

ראמ״ה הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

שתפו

ראמ״ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

שתפו: