מגזין ראמ״ה גיליון 1 | אביב תש״ף

הערכת תכניות לעידוד קריאה

תוכניות "ספריית פיג'מה" – המיועדת לדוברי עברית ו"מַכּתָבַּת אַלפַאנוּס" – המיועדת לדוברי ערבית, מעניקות בכל שנה ספרים במתנה למאות אלפי ילדים, מגיל הגן ועד כיתה ב'. התכניות מבקשות להקנות לילדים את אהבת הקריאה ולעודד שיח ערכי בין מחנכים וילדים ובין הורים וילדים על אודות חוויות מעולמם הרגשי, החברתי והתרבותי בבית הספר ובמשפחה. בשנת הלימודים תשע"ט ראמ"ה ביצעה הערכה של התכנית בבתי הספר (בכיתות א'-ב').

הערכת התכנית נועדה לבחון את דפוסי ההפעלה של התוכנית, את אופן יישומה ואת המידה שבה הושגו מטרותיה.

מההערכה עולה כי מרבית המחנכים וההורים שבעי רצון מהתוכנית ומהספרים שחולקו במסגרתה, ושיעור גבוה של מחנכים סבורים כי יש להמשיך בקיום התוכנית. רוב מוחלט של ההורים הביעו רצון שילדם ישתתף בתוכנית גם בשנת הלימודים הבאה ומרביתם גם דיווחו כי התוכנית חיזקה את המקום של קריאת ספרים בבית. זאת ועוד, המחנכים וההורים דיווחו בשיעור גבוה על תרומת התוכנית לחינוך לערכים, להרחבת אוצר המילים של הילד, הבנת הנשמע והנאה מקריאת ספרים. עם זאת, מההערכה עולה כי יש מקום להעלות למודעות ההורים את קיומם של דף הפייסבוק, אתר האינטרנט וסרטוני התוכנית, שכן כפי שעולה מההערכה, מרבית ההורים נהנים מפעילות של קריאה משותפת עם ילדם.

לעיון בדוח ההערכה

ראמ״ה הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

שתפו

ראמ״ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

שתפו: