מגזין ראמ״ה גיליון 2 | חורף תשפ״א

הערכת תוכנית חפציב"ה: חינוך יהודי במדינות בריה"מ לשעבר

תוכנית חפציב"ה פועלת מאז ראשית שנות ה-90' במדינות בריה"מ לשעבר ומבקשת להנחיל בקרב התלמידים זיקה לשפה העברית, להיסטוריה היהודית ולמדינת ישראל. בשנה"ל תשע"ט ביצעה ראמ"ה מהלך מחקרי אשר התבסס על סקרים אינטרנטיים מקיפים בקרב תלמידים, מורים ומנהלים. תוצאות המחקר מאפשרות הצצה ראשונה מסוגה אל עמדות המשתתפים, אל תהליכי ההוראה והלמידה, אל מידת הזיקה של התלמידים להיסטוריה ולמורשת היהודית ועוד.

תוכנית חפציב"ה – חינוך פורמאלי ציוני יהודי בבריה"מ לשעבר – הינה תוכנית ייחודית שפועלת במדינות אשר הרכיבו בעבר את בריה"מ. התוכנית פועלת בהובלת מטה חפציב"ה אשר שייך לאגף לקשרי חוץ של משרד החינוך. התוכנית פועלת ב- 42 בתי"ס ב- 11 מדינות: רוסיה, אוקראינה, מולדובה, ליטא, לטביה, אסטוניה, בלארוס, קירגיזסטן, טורקמניסטן, גיאורגיה ואזרבייג'ן.

מטרות התוכנית, כפי שהוגדרו ע"י מוביליה: טיפוח, העמקה וביסוס הזהות היהודית וזיקתם של הצעירים לעם היהודי ולמורשתו הרוחנית, התרבותית והלאומית, למפעל הציוני, למדינת-ישראל ולארץ ישראל ; עידוד העלייה לישראל בקרב התלמידים ובני משפחותיהם ; חיזוק הקהילה היהודית בברה"מ לשעבר ושמירה על זיקתה לעם היהודי ולמדינת ישראל.

במסגרת התוכנית מגיעים לבתי ספר יהודים במדינות הנ"ל מורים שליחים מישראל ואלו מיישמים יחד עם מורים מקומיים את התוכנית שעיקריה הם: הוראת המקצועות עברית, מורשת יהודית והיסטוריה של עם ישראל, ציון חגים ומועדים יהודיים וישראליים וכן פרוייקטים שנתיים מיוחדים שחלקם מסתיימים בפעילות מסכמת וחגיגית בישראל.

מחקר ההערכה התבצע במהלך שנה"ל תשע"ט והוא נסמך בעיקר על שאלונים אינטרנטיים שהועברו בקרב מורים ומנהלים ובקרב מדגם של תלמידים בכל בתי הספר ובכל המדינות. הדוח המתבסס על שאלונים אלו ומציע היכרות ראשונה עם סוגיות כגון: הוראה ולמידה במסגרת התוכנית; פיתוח מקצועי בקרב המורים; השתתפות התלמידים בפרויקטים ובתוכניות השונים; תפיסות בדבר זהות, זיקה להיסטוריה היהודית ולמדינת ישראל; תפיסות בדבר התרומה של התוכנית לבתיה"ס לצד האתגרים שהיא מעמידה. בנוסף, הקורא יוכל למצוא בדוח סקירת ספרות נרחבת של חינוך יהודי במדינות בריה"מ לשעבר בתוך ההקשר ההיסטורי-פוליטי המורכב שבו בתיה"ס פועלים.

קישור לדף המחקר באתר ראמ"ה

קישור לדוח המחקר

 

לעיון בדו״ח המחקר

ראמ״ה הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

שתפו

ראמ״ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

שתפו: